Najmladší turista Martinko dorazil do cieľa medzi prvými

Posted by mto on 2009-06-20 09:17:20 UTC

Už žiadne vážne oslavy aj s príhovormi. Rozhodli sme pripomenúť si výročie ukončenia druhej svetovej vojny úplne inak. Prešli sme pätnásť kilometrov pešo lesom.
Na ša turistická trasa začínala pri krčme Pelikán v Jalšovom. Odchádzali sme poschodovým autobusom z Leopoldova v piatok 8. mája o pol deviatej . Pred mestským úradom sa zišlo tridsať nadšencov turitisky. Medzi nimi aj niekoľko členov Tadaalto.

Od krčmy postupuje celá výprava k bývalej rekreačnej zóne Mier. Z chatiek ostali iba kammenné základy. Pozemok však v súčasnosti asi dva roky spravuje súkromník, ktorý si ho aj ohradil. Preto musíme použiť trasu vedúcu naokolo. Po nej sme chodievali ešte začiatkom osemdesiatych rokov počas prvých ročníkov jalšovských pochodov. (ale my teraz spomínať nebudeme, pozn. autora)

Zo zápiskov historika: Rekreačné stredisko Mier opisuje turistický sprievodca z roku 1986 takto: Kráčame vedľa tenisových dvorcov a za radom malých chatiek vpravo na lesnú cestu. Spomínajú sa tu aj bazény, možnosti kúpania aobčerstvenia. Leopoldovčan a Sodomov švagor Michal Adamkovič bol kedysi práve tu v pionierskom tábore. Podľa Jalšovčanov bývali v centrálnej chate vychýrené silvestrovské oslavy.

Ideme akousi poľnou cestou neustále stúpajúc do kopca. Povedľa nás sú pozarastané lúky, kde tu spozorujeme hlaváčik jarný. Po májovkách ani iných hubách niet žiadnej stopy. Pritom takto pred rokom už chlapi vláčili z lesa prvé dubáky.
Kúsok pod prvou zastávkou Ovčia skala je krajina zdevastovaná ťažbou dreva. Rozryté chodníky, chaoticky a bez rozumu vypílené stromy. O borovicové škôlky, ktoré tu kedysi vysadili lesníci, sa dnes nikto nestará. Les pomaly ustupuje človeku.
Tesne pod Ovčou skalou je na veľkom dube červená značka. Nevšímame si ju a pokračujeme ďalej. Pod hríbikom oddychujeme, dopĺňame tekutiny. Výstup nám trval asi 45 minút.
Chodník, ktorým chceme pokračovať smerom na Hlohovec je zahádzaný haluzami a nad nimi civí značka s upozornením : Súkromný les, obchádzka 100 metrov dole. To nám okamžite objasňuje nelogicky umiestnenú červenú značku poniže.
Ideme naznačeným smerom, no po chvíli sa opäť ocitáme pred Ovčou skalou. Tí dôvtipnejší už tušia, kadiaľ mali viesť naše kroky. Výprava sa otáča a konečne sa po správnom chodníku posúvame bližšie k Studenej doline.
Najprv však po ľavej strane pozorujeme oplotené vojenské územie pod prísnzm dozorom. Pod ním napravo zas začína záhradkárska oblasť. V Studenej doline ústiacej s hlavnou cestou do Tepličiek si sadáme pri starej studni. Každý z batohu vyťahuje chlib alebo rohlík, všetci sú hladní. Koštujeme ríbezľové víno.
Namladší turista Martinko Blaško vychvaľuje májovú prírodu. Výlet sa mu páči. Jeho starší brat cíti únavu. Ale predsa po desiatich minútach oddychu pokračuje v rovnakom tempe.
Po kratšom úseku hlavnej cesty vstupujeme do lesa. Prudko stúpame po temeni Soroša. Pred nami sa otvára panoráma trnavskej kotliny. Vidíme hlohovské bytovky, leopoldovskú väznicu, atómku a v pozadí Malé Karpaty.
Prechádzame chodníkom vedúcim cez poniklecovú prísne chránenú lúku. Schádzame opäť na hlavnú cestu a krížom cez pole sa dostávame do Petra. Naša cesta vedie do pohostinstva na štadióne Mier. Odtiaľ sa presúvame cez železný most a okolo pevnosti do Spolkovej záhrady. Medzi prvými do cieľa dorazil neúnavný zbojník Martinko.text - sodom


Pošli priateľovi :: Pridať komentár 4